La sortida al mercat de qualsevol producteDicadia respon a una rigorosa traçabilitat, que comença amb un estudi fisiopatològic i fitoterapèutic, continua amb la selecció de les matèries primeres i acaba amb la formulació del preparat.

La Fisiopatologia permet conèixer les funcions de la pell, els agents que la desequilibren i les patologies a les quals es veu sotmesa, mentre que la Fitoterapia analitza els efectes que els principis actius d’origen vegetal tenen sobre la Salut. El domini d’ambdues disciplines permet identificar i triar els actius més adequats per a cada preparat.

 

La selecció de les matèries primeres d’origen vegetal es realitza mitjançant tècniques d’anàlisis de laboratori, com la cromatografia de gasos i l’espectrometria de masses, que determinen qualitativa i quantitativament els principis actius continguts en els substrats analitzats.

El procés de creació d’un producte finalitza amb la formulació del mateix, que estableix la relació idònia entre actius i excipients, aconseguint la màxima efectivitat en el tractament i la galènica més adequada.